บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) 
   83/161-162 ซ.งามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2)
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

   
โทร : 0-2954-5281 , 0-2580-6955 ( อัตโนมัติ 14 สาย )
   ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Care Line : 02-591-9444
   แฟกซ์ : 0-2580-7443
   อีเมลล์ : service_mng@hifithai.co.th